Ettevõttest

Seadmed ja materjalid vedelike ning gaaside töötlemiseks

 • aktiivsüsi, antratsiit, tseoliit ja teised filtermaterjalid ning silikageel
 • dosaatorpumbad kemikaalidele
 • gaasilise kloori ja kloordioksiidi dosaatorseadmed
 • vee UV desinfitseerimisseadmed
 • pneumaatilised sulgurkorgid ja toruklambrid

e-kiri:   jaak(at)bercarbon.ee

Bercarbon OÜ tegevusvaldkonna märksõnad on:

Aktiivsüsi vedelike ja gaaside puhastamiseks orgaanilistest lisanditest:

 • veepuhastuses
 • toiduainetetööstuses: viin, karastusjoogid, suhkur, toiduõli jne
 • farmaatsiatööstuses
 • keemiatööstuses jne.

Aktiivsüsi, aktiveeritud süsi, adsorbeeriv süsi, puhastussüsi, süsi, süsifiltrid, süsi filtrid, söefiltrid, söe filtrid, veepuhastusfiltrid, veepuhastus filtrid, veepuhastuse filtrid; viina, veini, siirupi, mahla, ravimite jne puhastamine, adsorbeerimine, adsorptsioon, adsorber, adsorbent; värvuse, lõhna ja maitse parandamine või kõrvaldamine, orgaanika kõrvaldamine, suitsugaaside puhastus, heitgaaside puhastus
Filtermaterjalid, hüdro antratsiit, hüdroantratsiit, antratsiit, tseoliit, tseoliidid, tsüoliit, kvarstliiv, kvarts liiv, granaatliiv (garnet sand), mangaandioksiid, granuleeritud raudhüdroksiid, granuleeritud raud hüdroksiid, arseeni kõrvaldamine veest, fosfaatide kõrvaldamine veest – firmalt Evers

Firmalt Jesco: dosaatorpumbad, kemikaalipumbad, kloorgaasi dosaatorid ja puisteainete dosaatorid, automaatika vedelike, gaaside ja puisteainete doseerimiseks:

 • veepuhastuses (kloreerimine, koaguleerimine, pH-reguleerimine jne)
 • toiduainetetööstuses
 • keemiatööstuses
 • katlamajades
 • elektrijaamades jne

Doseerimine, dosaatorid, annustamine, annustus, pumbad, doseerimis pumbad, doseerimispumbad, dosaator pumbad, dosaatorpumbad, annustus pumbad, annustuspumbad, keemia pumbad, keemiapumbad, kemikaalipumbad, membraanpumbad, diafragmapumbad, membraan pumbad, kolbpumbad, kolb pumbad, kolb-membraanpumbad, peristaltilised pumbad, voolikpumbad, tsentrifugaalpumbad, magnetsiduriga tsentrifugaalpumbad, sukelpumbad, immersioonpumbad, kruvipumbad, vintpumbad, rootorpumbad.

Kloor, klooriga desinfitseerimine, gaasiline kloor, kloorgaas, kloorgaasiga vee desinfitseerimine, vee kloreerimine, vee kloorimine, kloraatorid, vaakuumkloraatorid, vaakumkloraatorid, kloori analüsaatorid, kloorianalüsaatorid, kloordioksiid, kloor dioksiid
Naatriumhüpokloriid, naatriumhüpokloriidi doseerimine

UV desinfitseerimise seadmed (UV Max ja Swift SC) firmalt Trojan, firmatutvustus.

 • veepuhastuses
 • toiduainetetööstuses

Ultraviolettkiirgusega desinfitseerimine, ultraviolett kiirgusega desinfitseerimine, UV-desinfitseerimine.

Sulgurkorgid ja tõstepadjad firmalt Vetter

 • korgid vee- ja kanalisatsioonitorustike sulgemiseks ning kontrollimiseks

Torusulgurid, torustiku sulgurid, veetorustiku sulgurid, veetrassi sulgurid, kanalisatsioonitorustiku sulgurid, kanalisatsioonitrassi sulgurid, veetorustike sulgemine, torukorgid, sulgurkorgid, torupallid, sulgurpallid, õhupallid, lekete sulgemine, lekkesulgurid, abivahendid torustike remondiks, avariisulgurid.